Landschapelijk en cultureel erfgoed

Eigen Schoon Grimbergen

Sinds 1972 zet Eigen Schoon Grimbergen vzw zich onverdroten in voor het behoud en de bescherming van het waardevol architectonisch, landschappelijk en cultureel erfgoed in de deelgemeenten Grimbergen, Strombeek-Bever, Beigem en Humbeek.

 

Grimbergen: Monumentengemeente

Grimbergen, laureaat van het Europese Monumentenjaar (1975) en meteen erkend als monumentengemeente, dit door de inzet van Eigen Schoon Grimbergen. In 1996 worden op initiatief van Eigen Schoon Grimbergen de dorpskern en elf erin vervatte gebouwen als monument beschermd

Grimbergen telt thans tweeëndertig beschermde monumenten en landschappen; talrijke waardevolle niet-beschermde monumenten liggen in de deelgemeenten verspreid. Eigen Schoon blijft ze koesteren.

 

Grimbergen: Kunstenaarsoord

Grimbergen, een uitgelezen trekpleister voor tientallen landschapsschilders tijdens het interbellum. Met vier tentoonstellingen Grimbergen in de Kunst, in de abdij, de raadzaal, het Guldendal en het Spiegelhof bevestigt Eigen Schoon in 1992 Grimbergen als kunstenaarsoord.

Blijvend getuigt hiervan het kunstboek Grimbergen in de kunst. Eigen Schoon plaatst Grimbergen op de kaart van de Europese Kunstenaarsdorpen.

 

Eigen Schoon Grimbergen doet van ganser harte veel voor grimbergen

Voor het behoud en de bescherming van een waardevol architectonisch en landschappelijk erfgoed in Grimbergen, o.m. voor de heraanleg en de verfraaiing van het kerkplein (1975), het herstel van de donjon en de aanleg van een archeologisch park rond de ruïnes van het Prinsenkasteel (1992), de bescherming van de Maalbeekvallei en de dorpskern (1996), de pogingen tot redding van het Heilig-Hartrusthuis (2000). De vernieling hiervan heeft Eigen Schoon Grimbergen niet kunnen verijdelen.