Landschapelijk en cultureel erfgoed

Bericht

 Bij de laatste bestuursvergadering werd voltallig beslist om voortaan de nieuwsbrief digitaal door te sturen aan onze trouwe  leden. Hiervoor vragen wij een jaarlijkse bijdrage van 10 € en verwachten we tegelijker tijd het e-mailadres van deze leden die hun  bijdrage hebben gestort. We geven ook de mogelijkheid voor leden zonder mailadres om de afdrukken te ontvangen met de post.  Omwille van portkosten moeten we deze leden wel 12 € vragen.    Graag het gevraagde bedrag over te schrijven op rekening BE20 4366 2673 6156 – EIGEN SCHOON GRIMBERGEN – 1851 HUMBEEK

 

Bericht

Donjon Prinsenkasteel ouder dan tot nu toe aangenomen.  Naar aanleiding van Open Monumentendag bezocht Frans Doperé, specialist in middeleeuwse woontorens en kastelen, het Prinsenkasteel.  Op basis van de technieken die de steenhouwer gebruikte, en de sporen die deze technieken op de biuwstenen nalaten kan deze onderzoeker gebouwen of delen ervan dateren. Nu blijkt dat grote delen van de donjon en wellicht ook de tweede hoektoren van het Prinsenkasteel duidelijk in de periode 1400-1420 werden gebouwd. Het kasteel werd dus op het einde van de 15e eeuw helemaal niet tot op de funderingen afgebroken.

 

                                                             

Bericht

Het Archief van de Tweede Helft van de XXste eeuw is een klein Vilvoords initiatief dat zijn papieren collectie wil aanvullen. Het niet gesubsidieerde en niet-commerciële Archief zoekt geïllustreerde tijdschriften  uit de jaren 50 en 60. Ook  Vilvoords fotomateriaal van de periode 1950-1990 is welkom.  Voor onderzoek inzake mobiliteit zoeken we voorts reclamefolders van auto’s, bussen, bestel- en vrachtwagens tussen 1955 en 85. Mail naar lucas.vanclooster@vrt.be

 

Bericht