Landschapelijk en cultureel erfgoed

OORLOGSERFGOED IN GRIMBERGEN EN JONGEREN                                                                                 Jongerenproject Schooljaar 2014-2015   

Het project had tot doel een 470 leerlingen van 10 Grimbergse scholen te sensibiliseren voor relicten uit de Eerste en gedeeltelijk uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente.  De Directeurs van deze 10 Grimbergse scholen steunden het project met veel enthousiasme.                                                                                                          Een rondrit van +/- 20km met de fiets ‘Carrousel” langs belangrijke oorlogssites in de gemeenten, platbranden  door de Duitsers van huizen en kerken van Beigem, Humbeek en Verbrande Brug, wedervaren van Korporaal Trésignies en van Pastoor Wouters, de beschermde kompascompensatieschijf voor oorlogsvliegtuigen, het Prinsenkasteel etc… Op elke site werd uitleg gegeven door deskundigen, in het bijzonder door op pensioen gestelde officieren van het Belgisch leger. Er waren prijsvragen aan verbonden (met beoordeling door een jury van 7 personen) waaraan door de betrokken leerlingen werd deelgenomen. Een academische zitting met prijsuitdeling vond plaats in januari 2015. Alle deelnemende leerlingen met klastitularissen en Directeurs, Burgemeester en  Schepenen van Cultuur en Onderwijs van Grimbergen, sponsors en deskundigen werd uitgenodigd.    

                Vicevoorzitter en Projectleider : Mario Ferrante           Voorzitter : Dany Thielemans