Landschapelijk en cultureel erfgoed

Eigen Schoon Grimbergen vzw

02-251.36.75
Mailadres: thielemans.d@outlook.be

 

De projecten van Eigen Schoon Grimbergen vzw

Terugblik

Eigen Schoon Grimbergen werkt voortdurend aan projecten die met ons lokale erfgoed te maken hebben. Lokaal moet daarbij in een ruimere zin genomen worden dan alleen maar plaatselijk Grimbergs, ook al krijgt dat een sterke nadruk.

De projecten van de vereniging hadden in het verleden vaak met de publicatie van belangrijke boeken te maken (zie onze rubriek Publicaties). Ook stond en staat sensibilisering voor alle soorten erfgoed steeds op de voorgrond. Tijdens de laatste jaren hechtte de vereniging veel belang aan het in Grimbergen nog bewaarde oorlogserfgoed.

In 2007-2008 werkte Eigen Schoon Grimbergen aan het project Wederopbouw tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in Grimbergen en omgeving. Het was gericht op het inventariseren van en sensibiliseren voor wat van die wederopbouw nog is blijven bestaan.. Daaraan werden voor het beleid duidelijke aanbevelingen gekoppeld. Het project genoot de steun van de Vlaamse Overheid.

In 2008-2009 betrok de vereniging de negen basisscholen en het atheneum van Grimbergen in het jongerenproject Oorlogserfgoed in Grimbergen. Het project werd financieel gesteund door Cera en KBC Grimbergen. Niet minder dan 420 leerlingen in de leeftijd van elf tot dertien jaar namen eraan deel: ze ontvingen een geïllustreerde brochure over het oorlogserfgoed, namen deel aan geleide fietstochten langs zes met specialisten bemande sites en konden aan twee prijsvragen deelnemen. Voor dat laatste onderdeel moesten ze in hun eigen omgeving naar oorlogsherinneringen op zoek gaan. Op 24 januari 2009 vond een feestelijke prijsuitreiking plaats. Daar vertolkten twee medewerkers – Lu Tettelin en Frans Puttemans – een presentatie met uittreksels uit een aantal bekroonde verhalen.

In het voorjaar van 2009 is ook het project Sint-Alexius 100 jaar in Grimbergen afgerond, dat in nauwe samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius is uitgevoerd. Voor het overzicht van de geschiedenis en de werking van het ziekenhuis stond directeur Godfried Van Beuren in, terwijl ESG-medewerkster Cecilia Viérin het kunstpatrimonium behandelde dat ooit tot het bezit van het Grimbergse ziekenhuis behoorde. Verder nam de vereniging ook de eindredactie en de opmaak van het fraaie jubileumboek op zich.

Het project Kastelen en landhuizen in Grimbergen, genoot als bekroond project weer de steun van de Vlaamse Overheid. Als residentiële gemeente in de onmiddellijke nabijheid van de historisch zo belangrijke stad Brussel oefenden de Grimbergse deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever eeuwenlang een sterke aantrekkingskracht uit op vermogende lieden die bij het landsbestuur betrokken waren. Daarvan getuigen de vele kastelen en landhuizen die er nu nog zijn, maar ook de herinneringen aan datgene wat er vroeger ook is geweest. Het project werd in december 2010 afgesloten met een mooi geïllustreerd boek.

Wegens de ontbinding van Eigen Schoon Grimbergen werden er geen projecten uitgevoerd of voorzien.